Kancelaria Lift Investment posiada wewnętrzną Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów, co umożliwia kontrolę i należyte reprezentowanie interesów swoich Klientów podczas toczącego się nie tylko postępowania przed ubezpieczycielem ale głównie przed organami policji, prokuratury czy Sądu.

Daje to Klientom poczucie bezpieczeństwa, że ich sprawa traktowana jest przez firmę priorytetowo na wielu płaszczyznach, a nie ogranicza się jedynie do zgłaszania roszczeń u ubezpieczyciela. Dzięki takiej formy pomocy poszkodowanym, Klienci Lift Investment mają zagwarantowane, że profesjonalni prawnicy podejmą odpowiednie działania wpływające na korzyść toczącego się postępowania prokuratorskiego czy sądowego, co w konsekwencji może w znacznym stopniu rzutować na wysokość otrzymanego przez nich świadczenia. Zespół Kancelarii tworzą doświadczeni w dochodzeniu odszkodowań profesjonalni pełnomocnicy.

Wszystkie roszczenia zgłaszane ubezpieczycielom zawsze wzbogacone są o fachową literaturę przedmiotu i zmieniające się trendy linii orzecznictwa sądów powszechnych. Praca prawników w osobach adwokatów i radców prawnych oraz współpracujących z Kancelarią aplikantów adwokackich i radcowskich, którzy podczas licznych szkoleń doskonalą się zawodowo w tematyce odszkodowań, to najlepsza rekomendacja dla poszkodowanych chcących powierzyć spółce prowadzenie swoich spraw. To odróżnia nas od innych firm odszkodowawczych, które często korzystają z pomocy prawnej dopiero w momencie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Adwokaci i radcy prawni Lift Investment