Biegli lekarze w Lift Investment

Lift Investment ściśle współpracuje z lekarzami orzecznikami z różnych specjalności. Niezależni lekarze orzecznicy są w stanie nie tylko szybko i fachowo ocenić procentowy uszczerbek na zdrowiu poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych czy wypadkach w pracy, ale także udzielić naszym Klientom niezbędnej pomocy w leczeniu urazów powypadkowych.

Takie rozwiązanie gwarantuje naszym Klientom kompleksową pomoc przy dochodzeniu należnych dla nich świadczeń odszkodowawczych z tytułu utraty bądź rozstroju zdrowia powstałego wskutek wypadku.

Biegli lekarze lift investment