Kilka słów o firmie

Lift Investment to nowa na polskim rynku odszkodowawczym, spółka specjalizująca się w pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych jak również w obsłudze z zakresu dochodzenia przez poszkodowanych roszczeń z tytułu zawieranych przez nich umów ubezpieczeń majątkowych, pracowniczych, polis na życie.

Specjalizujemy się w dochodzeniu odszkodowań za szkody osobowe, rzeczowe wynikające z czynów niedozwolonych. Prowadzimy profesjonalną wycenę szkód posiadając w swoim zespole biegłych rzeczoznawców majątkowych, w tym biegłych sądowych, których fachowa wiedza i doświadczenie pozwolą na odzyskanie przez poszkodowanych należnych im świadczeń od Ubezpieczyciela.

Firma Lift Investment