Lift Investment ściśle współpracuje z rzeczoznawcami majątkowymi w tym biegłymi sądowymi, którzy legitymują się najwyższymi możliwymi rekomendacjami w zakresie wyceny szkód rzeczowych.

To bardzo ważne dla naszych Klientów, ponieważ stała współpraca Kancelarii z rzeczoznawcami umożliwia szybką, niezależną i fachową weryfikację kosztorysów sporządzanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, a co za tym idzie, ocenę czy przeprowadzone postępowanie likwidacyjne odpowiada szkodzie rzeczywistej wyrządzonej w sferze majątkowej Klienta czy też jest przeprowadzone wadliwie i należy dochodzić wypłaty dalszej kwoty z tytułu odszkodowania.

Rzeczoznawcy majątkowi Lift Investment

Ocena Sprawy już w 24H! Zadzwoń!

34 341 00 85

Bezpłatna analiza sprawy w 24H!

Profesjonalna pomoc od zaraz

Rzeczoznawca majątkowy jest osobą posiadającą specjalne uprawnienia do tego, aby być w stanie wycenić wartość poszczególnych nieruchomości, łącznie z wielorakimi maszynami i urządzeniami z nimi związanymi. Jeśli ktoś potrzebuje ekspertyzy związanej z rynkiem nieruchomości, fachowego doradztwa odnośnie efektywności posiadanej inwestycji, powinien zgłosić się właśnie do rzeczoznawcy majątkowego. Nasi pracownicy posiadają adekwatne wykształcenie, wiedzę i doświadczenie w swoim zawodzie. Możemy też pomóc osobie poszkodowanej w uzyskaniu odszkodowania.

Rzeczoznawcy majątkowi Częstochowa

Nasz zespół specjalistów składa się z osób wykwalifikowanych, śledzących na bieżąco wszelkie zmiany na rynku nieruchomości, dzięki czemu możemy służyć profesjonalną pomocą wszystkim swoim klientom. Nasi rzeczoznawcy zajmują się na co dzień sporządzeniem wycen różnego typu nieruchomości, biorąc pod uwagę wiele czynników. Biegle odczytują cykliczne raporty rynku nieruchomości, które stanowią istotne źródło wiedzy. Jesteśmy na bieżąco z trendami, wzrostami i spadkami cen nieruchomości, oprocentowaniami kredytów mieszkaniowych. Każda nieruchomość, środki trwałe i własności intelektualne ocenianie są obiektywnie. Z naszych usług warto skorzystać w przed zakupem czy sprzedażą konkretnego obiektu, podczas określania wysokości odszkodowania za straty majątkowe, przy przygotowywaniu operatu szacunkowego dla instytucji bankowych pod kredyt.
Z usług rzeczoznawców majątkowych korzysta się podczas ustalania wysokości różnego rodzaju składek, w tym składek ubezpieczeniowych. Pomagamy również w rozwiązywaniu rodzinnych sporów związanych z podziałem majątku, możemy uchronić klienta przed wypłaceniem mu zaniżonej kwoty odszkodowania, co jest niestety coraz częstszą praktyką firm ubezpieczeniowych. Jeśli ktoś chce uniknąć niepotrzebnego wydawania większej sumy pieniędzy, jak najbardziej powinien się do nas zgłosić. Wielokrotnie klienci nie są nawet świadomi tego, jaką kwotę za daną nieruchomość czy odszkodowanie za poniesione straty mogą otrzymać. Do ustalenia wysokości odszkodowania konieczne jest uzyskanie opinii na piśmie sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego, która dotyczy wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Stanowi on niezbędny dowód w sprawie.