Lift Investment ściśle współpracuje z rzeczoznawcami majątkowymi w tym biegłymi sądowymi, którzy legitymują się najwyższymi możliwymi rekomendacjami w zakresie wyceny szkód rzeczowych.

To bardzo ważne dla naszych Klientów, ponieważ stała współpraca Kancelarii z rzeczoznawcami umożliwia szybką, niezależną i fachową weryfikację kosztorysów sporządzanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, a co za tym idzie, ocenę czy przeprowadzone postępowanie likwidacyjne odpowiada szkodzie rzeczywistej wyrządzonej w sferze majątkowej Klienta czy też jest przeprowadzone wadliwie i należy dochodzić wypłaty dalszej kwoty z tytułu odszkodowania.

Rzeczoznawcy majątkowi Lift Investment