Zainwestowałeś w poliso-lokatę, która zamiast zysku przynosi wyłącznie straty? Czy przy rozwiązaniu umowy przed upływem okresu na jaki została ona zawarta musiałeś zapłacić znacznie zawyżone odstępne, które pozbawiło Cię niemal wszystkich wpłaconych składek? Czy zwyczajnie Twoja polisa upadła z braku wpłat i została wypowiedziana? W imieniu naszych Klientów dochodzimy zwrotu bezprawnie pobranych opłat likwidacyjnych za wcześniejsze rozwiązanie umów polis inwestycyjnych. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI Usługa bez opłat wstępnych.