Doznałeś wypadku w gospodarstwie rolnym? Zadzwoń!

34 341 00 85

Bezpłatna analiza sprawy w 24H!

Ze względu na specyfikę pracy oraz obowiązków wykonywanych w gospodarstwach rolnych uczestniczący w pracach często narażeni są na ryzyko szkody powstałej wskutek wypadku w gospodarstwie rolnym.  Poprzez system ubezpieczeń OC właściciele gospodarstw rolnych praktycznie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności finansowej, natomiast osoby poszkodowane mogą liczyć na wypłatę należnych im świadczeń odszkodowawczych. Lift Investemnt pomaga poszkodowanym w zakresie wypadków w gospodarstwie rolnym w dochodzeniu przez nich roszczeń zarówno z OC jak i podczas postępowań przed KRUS.
Wypadki w gospodarstwie rolnym Lift Investment

Wypadek w gospodarstwie rolnym nadaje poszkodowanemu uprawnienie do uzyskania jednorazowego świadczenia z KRUS. Należy się ono rolnikowi lub innej osobie, u której wystąpił trwały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu wynikający z wypadku lub choroby zawodowej. W przypadku śmierci tej osoby - świadczenie może być wypłacone członkom jego najbliższej rodziny.

Świadczenia nie tylko z KRUS

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że rolnicy, ze względu na duże ryzyko, jakie niesie ze sobą ten zawód, mają obowiązek posiadania ubezpieczenia zbliżonego formą do tego, które posiadają kierowcy. Ubezpieczenie OC rolnika pozwala uniknąć konieczności wypłaty świadczeń ze środków własnych ubezpieczonego, a jednocześnie - umożliwia pozyskanie niezbędnych środków poszkodowanemu. Podwyższone ryzyko daje możliwość uzyskania świadczeń (odszkodowania, zadośćuczynienia lub nawet renty) z dwóch miejsc jednocześnie. Zapewniamy fachowe doradztwo i szybko kontakt w celu weryfikacji wysokości należnych kwot za Twój uszczerbek na zdrowiu. W przypadku śmierci bliskiej osoby w wyniku wypadku w gospodarstwie rolnym udzielimy profesjonalnej pomocy w uzyskaniu powyższych świadczeń, a także zwrotu kosztów pogrzebu.

Jak uzyskać świadczenia powypadkowe?

Chcąc uzyskać środki z obydwu źródeł, należy działać dwutorowo - zgłaszając szkodę najbliższemu oddziałowi KRUS, a także ubezpieczycielowi. Inspektorzy Kasy stworzą protokół powypadkowy, będący podstawą do ubiegania się o wypłatę świadczeń, takich jak odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz renta. Uzyskanie świadczenia z OC jest możliwe, jeśli do szkody doprowadził sam rolnik lub osoba pozostająca z nim w gospodarstwie domowym, a także osoby przez niego zatrudniane. Obejmuje ono nie tylko wypadki podczas standardowych czynności rolniczych, ale również gdy dojdzie do uszczerbku na zdrowiu (lub utraty życia) wynikających z przemieszczania się maszyn rolniczych.

W celu weryfikacji wysokości udzielonych świadczeń zachęcamy do kontaktu z Lift Investment. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie pozyskiwania środków z OC sprawy, a także świadczeń z KRUS.