Ze względu na specyfikę pracy oraz obowiązków wykonywanych w gospodarstwach rolnych uczestniczący w pracach często narażeni są na ryzyko szkody powstałej wskutek różnego rodzaju wypadków. Poprzez system ubezpieczeń OC właściciele gospodarstw rolnych praktycznie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności finansowej, natomiast osoby poszkodowane mogą liczyć na wypłatę należnych im świadczeń odszkodowawczych. Lift Investemnt pomaga poszkodowanym w zakresie dochodzonym przez nich roszczeń zarówno z OC jak i podczas postępowań przed KRUS.