Udzielamy pomocy prawnej osobom, które doznały szkody na osobie wskutek pośliźnięcia, upadku na śliskiej lub uszkodzonej nawierzchni, wypadków na skutek niesprawnych urządzeń, wypadku w sklepach bądź restauracjach oraz w trakcie imprez masowych. Pomagamy w niezwłocznym zabezpieczeniu dowodów z oświadczeń świadków, wykonaniu zdjęć, zgłoszeń właścicielowi terenu, organizatorowi czy zarządcy. Prowadzimy zarówno postępowania przeciwko pracodawcom jak i postępowanie przed ZUS-em. Dla przyjęcia odpowiedzialności pracodawcy z reguły wykazać trzeba jego winę np. wadliwą organizację pracy etc., choć bywają sytuację, iż odpowiedzialność pracodawcy jest dalej idąca - na zasadzie ryzyka, wówczas nie istnieje konieczność udowadniania winy. Istotne jest zabezpieczenie dowodów z miejsca zdarzenia, wykonania zdjęć, zebrania oświadczeń świadków i nie podpisywanie protokołu wypadku gdy nie odpowiada on rzeczywistości. W tym zakresie zapewniamy kompleksową obsługę prawną, a także: • pomoc w udowodnieniu zaniedbania i ustaleniu odpowiedzialności danego podmiotu, • ocenę skutków wypadku przez lekarzy specjalistów znajdujących się na listach biegłych sądowych, • doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów, • weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych, • uzyskanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów.