Co uznaje się za wypadek w pracy? Zdarzenie nagłe i wywołane przyczyną zewnętrzną, które powoduje trwałe kalectwo, chorobę lub śmierć pracownika i nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Podstawę prawną dla wystąpienia z powództwem stanowią zarówno przepisy kodeksu cywilnego jak i kodeksu pracy.

Poważny wypadek w pracy to dla poszkodowanego nie tylko utrata zdrowia, ale także niekończący się ból, cierpienie, załamanie psychiczne. Bardzo często spotykamy ofiary wypadków, które nagle muszą zmienić swoje życie o 180°. Utrata zdrowia niestety często wiąże się z niemożnością wykonywania dotychczasowego zawodu, tak jak w przypadku naszego Klienta.

Mężczyzna był pracownikiem kopalni. Przez wiele lat wykonywał ten ryzykowny zawód, aż do dnia tragicznego wypadku. Podczas pracy, będący w ruchu przewód wiertniczy pochwycił odzież roboczą poszkodowanego, co spowodowało amputację stopy na wysokości stawu skokowego.

Mężczyzna zgłosił się o pomoc do Lift Investment, ponieważ ubezpieczyciel odmówił mu wypłaty należnego zadośćuczynienia. Nasi prawnicy reprezentujący Klienta w Sądzie wywalczyli 212 000 zł.

Ta historia doskonale pokazuje, dlaczego warto powierzyć swoją sprawę doświadczonym ekspertom. Firmy ubezpieczeniowe nader często zaniżają lub odmawiają wypłaty należności, nawet w tak tragicznych wypadkach. Nie zgadzamy się na to. Naszym zadaniem jest skutecznie pomagać osobom poszkodowanym. Wystarczy się z nami skontaktować.