Lift Investment допомагає постраждалим в отриманні комплексній на покриття матеріального збитку. Постраждалі досить часто отримують компенсації які обчислються на підставі кошторису складені співробітниками страхової компанії або особи, які діють за їх дорученням. Тут мова йде, перш за все, оцінка на ремонт або розрахунок вартості автомобілів або втраченого доходу. Ці розрахунки є, частіше всього, занижені. Експерти з оцінки майна; що входять до складу групи Lift Investment дбають про те, щоб оцінка була проведена відповідно, надійно та професійно. Головне, щоб отримані потерпілим збитки були компенсованиі повною мірою. В цьому відношенні, окрім повної юридичної підтримки ми надаємо Нашим Клієнтам: • допомога експертів для перевірки рівня страхової компанії. • оцінку розміру шкоди виконаної експертами з галузі автомобілебудування, включених до списку судових експертів. • оцінку втрати ринкової вартості транспортного засобу. • розрахунок втраченого доходу аудитором Поняття шкоди складається з двох елементів: перший з них це фактична втрата, яку поніс потерпілий (втрата майна), другий - позбавлення його переваги, які він міг би отримати, якби йому шкоди не було завдано. Будь-яке пошкодження може поєднувати в собі обидва ці елементи, або ж витрачатися тільки на одному з них. Шкода, пов'язана з позбавленням переваги, завжди має гіпотетичний характер і, як правило, виступає поруч з основними збитки. Шкода майну полягає в порушені охоронюваних законом прав і інтересів. Шкода майну це будь-яка шкода рухомому чи нерухомому майну заснована на порушеннях особистих прав потерпілого. Діапазон майнового збитоку включає в себе: пожежу, повінь, що випливають з цього пошкодження, руйнування, захоплення чужої речі, порушення конкретного права власності, порушення майна як певної цілісності. Відшкодування шкоди має бути здійснено за вибором потерпілого, або шляхом відновлення попереднього стану, або шляхом виплати відповідної грошової суми. Однак якщо б відновлення попереднього стану було б неможливе або якщо б тягло за собою для платника надмірні труднощі або витрати, тоді потерпілий обмежується грошовою компенсацією.